INDEX

Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Aplikacji

Co będzie należało do Twoich obowiązków? Wyjaśnianie i usuwanie problemów związanych z funkcjonowaniem kluczowych informatycznych systemów biznesowych oraz oprogramowania FM Logistic. Analiza i tworzenie raportów, zestawień i statystyk na potrzeby firmy. Kontrolowanie poprawności funkcjonowania kluczowych informatycznych systemów biznesowych poprzez ich codzienną kontrolę. Archiwizacja danych operacyjnych związanych z obsługą klienta w magazynach FM Logistic. Aktualizowanie kluczowych … Continued

Specjalista ds. Przetargów Transportowych

– Analiza dokumentów (w większości anglojęzycznych) i danych otrzymanych w zapytaniach ofertowych od klientów zewnętrznych i wewnętrznych. – Dystrybucja zapytań do działów operacyjnych w obrębie całej Europy. – Koordynacja działań związanych z gromadzeniem danych niezbędnych do przygotowania kompleksowej i terminowej oferty dla klienta.  – Efektywna komunikacja ze wszystkimi podmiotami/jednostkami zaangażowanymi w proces. – Praca nad … Continued

Farmaceuta Odpowiedzialny za Obrót Substancjami Kontrolowanymi

Co będzie należało do Twoich zadań?: kontrola nad obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia ewidencji środków odurzających i substancji psychotropowych, nadzoru nad procesem przyjęcia, przygotowywania raportów dotyczących obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bieżące aktualizowanie wiedzy dotyczącej zmian … Continued

Starszy Inżynier Rozwiązań Logistycznych i Analiz Biznesowych

Wstęp: W związku z dynamicznym rozwojem naszego Zespołu Projektowania Rozwiązań Logistycznych poszukujemy doświadczonych Inżynierów, którzy będą aktywnie wspierać rozwój sprzedaży usług logistyki kontraktowej w regionie Europy Centralnej. Jako Inżynier Rozwiązań Logistycznych i Analiz Biznesowych będziesz tworzyć i proponować rozwiązania magazynowania odpowiadając na wymagania naszych klientów. Będziesz odpowiedzialna/y za cały proces projektowania rozwiązania, w tym za … Continued

Inżynier Rozwiązań Logistycznych i Analiz Biznesowych

Wstęp: W związku z dynamicznym rozwojem naszego Zespołu Projektowania Rozwiązań Logistycznych poszukujemy doświadczonych Inżynierów, którzy będą aktywnie wspierać rozwój sprzedaży usług logistyki kontraktowej w regionie Europy Centralnej. Jako Inżynier Rozwiązań Logistycznych i Analiz Biznesowych będziesz tworzyć i proponować rozwiązania magazynowania odpowiadając na wymagania naszych klientów. Będziesz odpowiedzialna/y za cały proces projektowania rozwiązania, w tym za … Continued

Starszy Specjalista ds. Rozwoju i Wdrożeń Oprogramowania IT (Developer)

Twój zakres obowiązków: – Rozwijanie i utrzymywanie aplikacji w obszarze magazynowym (z użyciem technologii SQL, PL/SQL, ESB Talent, Java, Crystal Reports). – Rozwijanie i utrzymywanie zapytań bazodanowych (Oracle, MySQL). – Testowanie i wdrażanie wykonanych modyfikacji. – Analiza zgłaszanych problemów. – Przygotowywanie dokumentacji projektowej. – Wsparcie użytkowników. – Rozwijanie rozwiązań informatycznych opatych na ESB Talent, Java. … Continued

Intra-logistics Innovation Engineer – Central Europe

Responsibilities: Market screening of innovative solutions for warehousing processes. Identification and assessment of business cases for the implementation of innovative solutions in our warehousing activities. Test innovative solutions and collect necessary information to simplify implementation and utilization Supporting the implementation of existing solutions in the region of Central Europe. Manage implementation project of innovative solutions. … Continued

Inżynier ds. Innowacji Magazynowych – Europa Centralna

Responsibilities: Market screening of innovative solutions for warehousing processes. Identification and assessment of business cases for the implementation of innovative solutions in our warehousing activities. Test innovative solutions and collect necessary information to simplify implementation and utilization Supporting the implementation of existing solutions in the region of Central Europe. Manage implementation project of innovative solutions. … Continued

How can we help you ?

What are you looking for?