INDEX

Ekspert ds. Komunikacji Zewnętrznej

Jako członek zespołu Marketingu i Komunikacji będziesz aktywnie uczestniczył/a w realizacji strategii marketingowej poprzez: Tworzenie oraz korektę treści dla zewnętrznych kanałów komunikacji (np. wywiady, przemówienia, prasówki). Nadzór nad przygotowaniem materiałów marketingowych oraz dbanie o spójność komunikacji oraz poprawność informacji. Kreowanie i realizację działań marketingowo – sprzedażowych oraz wizerunkowych. Współpracę z dostawcami zewnętrznymi (np. agencje PR, … Continued

Farmaceuta Odpowiedzialny za Obrót Substancjami Kontrolowanymi

Co będzie należało do Twoich zadań?: kontrola nad obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia ewidencji środków odurzających i substancji psychotropowych, nadzoru nad procesem przyjęcia, przygotowywania raportów dotyczących obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bieżące aktualizowanie wiedzy dotyczącej zmian … Continued

How can we help you ?

What are you looking for?